På Herrens mark

Mona Muusmann er kræftpatient og formand for Patient- og pårørenderådet på Vejle Sygehus. Niels Christian Hvidt er professor i eksistentiel og åndelig omsorg ved Syddansk Universitet.

De er begge – som henholdsvis patient og forsker – optagede af, hvad tro og åndelig omsorg betyder for patienter. Ikke bare for patienternes mentale sundhed og livskvalitet, men også for deres fysiske helbred og chancer for overlevelse. Det havde de to en samtale om i august 2018.

Her kan du høre hele samtalen, som blev bragt i uddrag i Sygehus Lillebælts medarbejdermagasin Journalen i september 2018. Artiklen kan man læse på Sygehus Lillebælts hjemmeside, se link på forsiden: www.sygehuslillebælt.dk.

Har du lyst til at læse mere, foreslår de to følgende læsning:

Doreen Virtue: Engledagbogen

Preben Koch: Skæld ud på gud

Preben Koch: Slip livet løs

Kelly A. Turner: Nøgler til spontan helbredelse

Niels Christian Hvidt: Kan tro flytte bjerge?

Niels Christian Hvidt: Kan bjerge flytte tro?

Netværk for forskning i tro og helbred: www.faith-health.org

(forskningsartikler på dansk og engelsk)